Projekty Unijne

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy ROLTES poprzez opracowanie innowacji produktowej w postaci uszczelki krawędziowej do rolet zewnętrznych o podwyższonych właściwościach użytkowych
Cel projektu: Opracowanie składu i technologii wytwarzania uszczelki krawędziowej do rolet zewnętrznych charakteryzującej się wyższymi parametrami użytkowymi w stosunku do obecnie stosowanych a w szczególności podwyższoną mrozoodpornością, hydrofobowością oraz zwiększoną odpornością na zrywanie i rozciąganie.
Planowane Efekty: Oczekiwane efekty to wprowadzenie innowacji procesowej poprzez pozyskanie technologii produkcji uszczelki krawędziowej do rolet zewnętrznych, poszerzenie oferty produktowej, pozyskanie nowych rynków, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy,
Beneficjent: Stopyra Paweł Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Roltes”
Wartość projektu: 467 400,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 323 000,00 PLN